1

کیفیت محصولی

News Discuss 
مصرفکننده ممکن است به کیفیت محصولی که بسته بندی زیبا و جذابی دارد اعتماد کند و بستهبندیهایی را که طراحی گرافیکی زیبایی دارند، در مقایسه با انواع بستهبندیهایی که جدید هستند، باکیفیتتر تصور کند یا محصولی را استفاده کند که تجربۀ خوشایندی از آن دارد و پیشتر آن را http://abuzeidabad.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story