1

មើលបាល់ទាត់តាមទូរស័ព្ទ - An Overview

News Discuss 
“It was already a very wet January ahead of the storm over the twenty seventh, but that single event doubled the full about an individual day. Rainfall intensities within the early evening, at the peak with the storm, have been really astounding.” បើសិនជាបើកមែននោះ អាល្លឺម៉ង់នឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងអឺរ៉ុប ដែលអនុញ្ញាត្ដឲ្យមានការប្រកួតបាល់ទាត់ឡើងវិញ ខណ:កាលបរិច្ឆេទថៃ្ងប្រកួត គណ:កម្មាក... https://app31986.suomiblog.com/can-be-fun-for-anyone-32004362

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story