1

Facts About اخبار فرهنگی هنری Revealed

News Discuss 
ادامه تلاش هابرای پیدا شدن مفقود شدگان حادثه ریزش بهمن در گلاشیر قناعتی یکی از کارکردهای رسانه را ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی دانست و گفت: افزون بر این رسانه کارکرد آموزشی دارد و می تواند نگرش و ذائقه مردم را نسبت به حمایت و توسعه فعالیت http://onlinesnic.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story